Tjänster

Komplett bearbetat är en produktgrupp som växer i en rask takt för oss. Idag ser kunder gärna att vi levererar hela konceptet, inte bara smitt utförande utan även komplett färdigt, vad det innebär med maskinbearbetning, värmebehandling och emballering osv.

I takt med den enorma efterfrågan som varit på stålverken har också tillgängligheten och minikvantiteterna försämrats. Med bl a detta som bakgrund har vi i samråd med våra kunder kunnat, för att säkerställa leveranser i mindre mängder och i rätt tid, lagerlägga deras produkter.

Antalet underleverantörer med olika specialiseringar har därmed också utvecklats. Är ni intresserade av att ta del av våra tjänster eller vara en del utav dem, tveka inte att kontakta oss på info@skandistal.com.