Skandistål AB grundades 1999 och skapade sig snabbt ett namn som en leverantör utav stålprodukter till den skandinaviska marknaden. Dels inom långa produkter till de skandinaviska grossisterna, samt till de stora slutförbrukarna utav ritningsbaserat material.
Idag är Skandistål AB en av de största importörerna i Norden på kallbearbetad stång, smide och valsade ringar.

Täta relationer är ett utav honnörsorden som återspeglar sig i affärsidén:
"Att genom nära samarbete med våra kunder och noggrant utvalda leverantörer gemensamt finna lösningar som medför sänkta totalkostnader för våra kunders produkter".


Yttermera vad som har fört oss fram dit vi är idag är viktiga ledord som;

Leverantörskännedom - Flertalet utav relationerna sträcker sig tillbaka mer än 20 år. Leverantörsnätet har vuxit från Europa till såväl Kina som Ryssland. Idag har vi även egna representanter på plats bland stålverken. På så sätt säkerställer vi att materialet överensstämmer med våra kunders specifikationer, redan innan materialet lämnar verket.

 

 

Teknisk know how – förutom våra leverantörers stora expertis har vi även egna metallurger och tekniker till förfogande.

Språk – våra goda kunskaper i olika språk som; engelska, tyska, franska, ryska, litauiska, italienska & kinesiska är givetvis en klar fördel

Logistik – är en mycket viktig del utav vår verksamhet. Merparten fraktas idag med järnväg och sjötransport. Vi använder oss utav lokala speditörer som känner till alla de aspekter som krävs vid lastning till lossning.