Skandiståls verksamhet består utav stångstål och ritningsbaserat material. Dessa två segment kompletterar varandra väl.

Stångstål
• runt
• fyrkantigt
• platt
• profil

Utförande som
• varmvalsat
• smitt
• skalsvarvat
• kalldraget
• centerlesslipat

Från minsta dimensionen till de allra största.


Ritningsbaserat material
• smide i alla dess former
• skuren plåt
• gjutgods
• sänksmide
• valsade ringar

Skicka gärna en förfrågan innehållande: Stålsort, dimension, längd, utförande samt eventuella krav på värmebehandling.

Gäller det smide, gjutgods eller skurna detaljer ber vi att ni bifogar en ritning. Vi kan även erbjuda komplett färdigbearbetade detaljer inklusive efterföljande värmebehandling.