Skandiståls kvalitetsarbete är en ständigt pågående process i nära samarbete med, av Skandistål, godkända underleverantörer och speditörer med dokumenterat godkända kvalitetssystem.  

Samtliga är certifierade av de större klassningssällskapen som t ex TÜV, DNV, Germanischer Lloyds. Givetvis är de även godkända enl. ISO 9000 eller ISO 14001.

Utdrag ur vår kvalitetshandbok
"Våra tjänster och affärstransaktioner skall präglas av en hög kvalitetsnivå grundad på de krav som återfinns i SS-ISO 9002.

Skandiståls målsättning är att i alla sammanhang tillgodose våra kunders krav som fastställts i gemensamt godkända kontrakt.

Varje affärsobjekt skall handläggas på ett sådant sätt att den utgör en investering för kommande affärer.

Skandiståls anställda skall vara motiverade att genom information och utbildning skaffa sig de kunskaper som företaget kräver för att nå och uppehålla fastställda kvalitetskrav.

Företagsledningen har det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet men samtliga anställda skall på ett aktivt och engagerat sätt medverka till att kvalitetspolicyn är förstådd och efterföljs.

Skandiståls kvalitetsmål är att hela organisationen når en permanent insikt och medvetenhet om kvalitetssystemets betydelse och krav samt att detta skall leda till en noll-felsnivå för de verksamhetsfaktorer som är påverkbara."

 
Kontroll utav ultraljudsprovning på formsmidda axlar.