Skandistål levererar stålprodukter till järnvägsindustrin för produktion och underhåll. Hjulaxlar, helhjul, hjulringar och kugghjulsämnen är några exempel.

Skandistål levererar även specialmaskiner för effektivt järnvägsunderhåll, som t.ex. hjulsvarvar.

 

Hjulsvarv

 

Undergolvs hjulsvarv

Hjulparsmätning
 

Sprängringsinvalsningsmaskin

 

Växellok